Vorming voor Onderhoudstechnici

Wat we doen: onderhoudstechnici uit ziekenhuizen in DR Congo en Burundi nieuwe kennis en vaardigheden bijbrengen met een praktijkgerichte meerjarenopleiding.

De doelen van de opleiding: een betere theoretische kennis over medische apparatuur en energievoorziening, inzicht in het preventieve onderhoud van de apparatuur en vaardigheden om ze te herstellen.

7

modules

20

deelnemers

34

ziekenhuizen in DR Congo en Burundi met een of meer deelnemers